Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Scurt Istoric

In atmosfera de sărbătoare a Unirii Ţării Romaneşti şi a Moldovei intr-un singur stat a luat fiinţă prima instituţie de invăţămant superior din Romania, Universitatea din Iaşi. Inaugurată la 26 octombrie 1860, Universitatea poartă numele Domnitorului căruia i se datorează acest act fundamental de cultură romanească: Alexandru Ioan Cuza.

De la infiinţarea ei şi pană in prezent, structura Universităţii din Iaşi a fost intr-o continuă schimbare, in armonie cu evoluţia societăţii şi culturii romane.

Universitatea a cuprins la inceput doar trei facultăţi: Facultatea de Filosofie, Drept şi Teologie. Ca urmare a legii invăţămantului din 1864, Universitatea s-a reorganizat in patru facultăţi: Facultatea de Litere şi Filosofie, Facultatea de Ştiinţe fizice, matematice şi naturale, Facultatea de Drept şi Facultatea de Medicină, inaugurată abia in 1879. După numai caţiva ani de funcţionare, Facultatea de Teologie a fost desfiinţată din cauza numărului său mic de studenţi.

Stimulată de o nouă lege in 1898, Universitatea din Iaşi a reuşit să-şi diversifice profilul, să-şi mărească numărul de secţii, departamente, materii predate şi activităţi ştiinţifice. In acea perioadă s-a remarcat o dezvoltare spectaculoasă a Facultăţii de Ştiinţe: in 1892 au luat fiinţă Catedrele de Chimie Organică şi Chimie Anorganică cărora li s-a alăturat, in 1906, Chimia Agricolă.

In cadrul aceleiaşi Facultăţi un mare succes a fost crearea Şcolii de Electricitate, in 1910. După inceputurile ei modeste din 1879, Facultatea de Medicină a dobandit, in 1889, o organizare şi un profil care să permită formarea specialiştilor cu o inaltă calificare profesională capabilă să răspundă exigenţelor sociale ale acelor timpuri.

Perioada imediat următoare Unirii Naţionale din 1918 s-a caracterizat prin evoluţia remarcabilă a Universităţii, in concordanţă cu cerinţele societăţii romaneşti şi ale progresului european din acea vreme.

Legile Invăţămantului din 1932, 1937 şi 1938 au favorizat atat evoluţia ştiinţelor cat şi dezvoltarea departamentelor Universităţii: Medicină şi Farmacie, Ştiinţe, Drept, Filosofie şi Litere, şi Agricultură. In anul 1933, subsecţia de invăţămant agricol, inclusă in secţia de ştiinţe aplicate, s-a transformat in Facultatea de Ştiinţe Agricole.

Celelalte două ramuri ale secţiei (Şcoala Electrotehnică şi Secţia de Chimie Tehnologică) s-au reorganizat in 1937, dand naştere Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, căruia i s-a alăturat şi Facultatea de Ştiinţe Agricole un an mai tarziu.

In perioada interbelică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se putea mindri că ajunsese la nivelul instituţiilor europene de acelaşi rang, atat din punct de vedere al administrării şi organizării, cat şi al programelor didactice.
După cel de-Al Doilea Război Mondial, regimul de democraţie populară a obligat universităţile să promoveze o educaţie in spirit comunist.

Reforma invătămantului din 1948 a impus primii paşi pentru indeplinirea acestei sarcini, urmată de reformele din 1968 şi 1978. Ideologia comunistă a adus schimbări radicale in Universitatea din Iaşi, ca, de altfel, in intreg invăţămantul superior din ţară.

Multe discipline au fost cenzurate sau eliminate, numeroase programe didactice au fost supuse unei rigidităţi extreme, libertatea academică a fost restricţionată, in timp ce toate activităţile au fost ghidate sau verificate de organisme ale singurului partid politic existent.

Tot in această perioadă, datorită unei cereri din ce in ce mai mari de specialişti in economie, s-a resimţit nevoia infiinţării Facultăţii de Ştiinţe Economice (1962), după ani indelungaţi in care cursuri de Economie Politică, Doctrine Economice şi Finanţe Publice au fost predate in cadrul Facultăţii de Drept.

Astfel, in anul academic 1968-1969, existau deja opt facultăţi (Matematică-Mecanică, Fizică, Chimie, Biologie-Geografie, Drept, Filologie, Istorie-Filosofie, Economie), in timp ce in 1974 erau doar şapte, datorită transferului Facultăţii de Chimie la Institutul Politehnic.

Căderea regimului totalitar in 1989 a deschis noi perspective asupra invăţămantului şi educaţiei in Romania. Formele organizatorice şi curriculare ce fuseseră impuse au fost imediat abandonate. Reconstrucţia universităţii a fost spontană şi radicală şi a cuprins toate domeniile: stuctura organizatorică, programa de studii, sistemul de comunicare, resursele umane.

Autonomia universitară şi libertatea decizională au condus Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” spre ceea ce este astăzi: una din cele mai performante universităţi in Romania, standard pentru excelenţă in cercetare şi flexibilitate didactică.

Facultăți din cadrul universităţi:

Share With: