HomePolitica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Politicile noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal confidentialitatea vor fi actualizate periodic pentru a te asigura ca avem, ca si pana acum, grija de datele tale cu caracter personal ce ne-au fost incredintate. O poti consulta oricand pe site-ul nostru www.culturainiasi.ro.

Avand in vedere noua lege a Uniunii Europene, respectiv Regulamentul Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare GDRP), care intra in vigoare la data de 25.05.2018, Sedcom Libris SA si site-ul culturainiasi.ro se conformeaza regulilor impuse de acest regulament si acorda o atentie deosebita protejarii vietii private a utilizatorilor sai prin adoptarea unor politici corecte de prelucrare a datelor cu caracter personal si informarea utilizatorilor asupra drepturilor de care acestia beneficiaza.

Acesta este motivul pentru care am decis sa te informam, prin politica de fata, referitor la:

   1. Cine suntem
   2. Termeni si definitii
   3. Principiile noastre in prelucrarea datelor cu caracter personal
   4. Scopurile si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal
   5. Date cu caracter personal prelucrate
   6. Drepturile persoanelor vizate
   7. Divulgarea datelor cu caracter personal
   8. Perioada de stocare
   9. Securitatea prelucrarii

Cine suntem

www.culturainiasi.ro este un serviciu online administrat de Sedcom Libris SA.

Operatorul de date cu caracter personal este Sedcom Libris SA, cu sediul social in Iasi, sos. Moara de Foc nr. 4, judetul Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J22-1359/1991, CUI 1972163, e-mail: office@culturainiasi.ro, telefon nr. 0232-234582.

Prin intermediul acestor politici, va informam asupra modului in care prelucram datele dvs. cu caracter personal atunci cand utilizati site-ul culturainiasi.ro.

Termeni si definitii

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 a Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene:

 1. a) „Date cu caracter personal”: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  b) „Operator”:desemneaza Sedcom Libris SA, care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
  c) „Responsabil de prelucrare”:Sedcom Libris SA;
  d) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora;
  e) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine, in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, pastrate sau prelucrate in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

Principiile noastre in prelucrarea datelor cu caracter personal

Sedcom Libris SA si-a luat angajamentul sa respecte viata privata a persoanelor fizice, protectia datelor personale prelucrate, securitatea acestora si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private.

In operatiunea de prelucrare a datelor personale, Sedcom Libris SA va respecta urmatoarele principii de bune practici:

 1. a) va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
  b) va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
  c) se va asigura ca datele personale sunt corecte, actualizate, adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
  d) va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
  e) garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

Scopurile si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Sedcom Libris SA si culturainiasi.ro prelucreaza date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

   1. Marketing: pentru promovarea produselor si serviciilor oferite, pentru mesaje de marketing, informatii, viitoare campanii, newsletter.
   2. In scopul indeplinirii unor obligatii legale: pentru facturarea si raportarea catre autoritatile  competente conform legislatiei in vigoare.

Pentru imbunatatirea serviciilor oferite: pentru intelegerea modului de utilizare a serviciilor oferite, gestionarea volumului de vanzari si dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor oferite.

Sedcom Libris SA si culturainiasi.ro prelucreaza date cu caracter personal in baza urmatoarelor:

   1. Executarea sau incheierea unui contract: Acest lucru permite onorarea solicitarilor lansate de clienti si emiterea facturilor catre acestia.
   2. Interesele comerciale legitime: pentru prevenirea fraudei, mentinerea securitatii site-ului si imbunatatirea serviciilor furnizate, evaluarea produselor si serviciilor oferite, statistica.
   3. Conformarea cu o cerinta legala imperativa: cerinte contabile si fiscale.
   4. Consimtamantul: pe care persoana vizata il va acorda atunci cand Sedcom Libris si culturainiasi.ro nu se bazeaza pe alt temei legal. Consimtamantul poate fi retras in orice moment.

Va vom solicita consimtamantul pentru acceptarea politicii de cookies, acceptarea termenilor si conditiilor, acordul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pentru transmiterea catre dvs. notificarilor si alertelor de marketing (newsletter, alerte, oferte, discount-uri).

Date cu caracter personal colectate:

Culturainiasi.ro colecteaza urmatoarele date cu caracter personal:

 • nume/ prenume,
 • adresa
 • numar de telefon
 • adresa email.

Culturainiasi.ro prelucreaza datele dvs. cu caracter personal:

 • cand va abonati la buletinele noastre informative, newsleter-uri sau doriti sa beneficiati de informatiile si ofertele prezentate pe site,
 • cand ne contactati pe diferite canale sau ne solicitati informatii in legatura cu produsele si/ sau serviciile noastre,
 • cand vizitati sau navigati site-ul nostru prin intermediul modulelor de cookie.

www.culturainiasi.ro se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. si pentru care v-ati dat acordul, in conditii de securitate si pentru indeplinirea exclusiva scopurilor aratate in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate de www.culturainiasi.ro in scopul executarii contractului la distanta, pentru informarea utilizatorilor privind situatia contului creat, pentru cercetare de piata si urmarirea si monitorizarea tendintelor culturale.

Totodata, avand la baza consimtamantul dvs. expres si liber exprimat, folosim datele dvs. cu caracter personal in scopuri comerciale si de marketing pentru transmiterea de newslettere, anuntarea promotiilor lansate, acordarea de vouchere si discount-uri, notificarile urmand a fi transmise catre dvs. prin adresa de email pe care ne-ati furnizat-o.

Drepturile persoanelor vizate

In conformitate cu GDPR, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care Sedcom Libris SA le prelucreaza prin culturainiasi.ro:

 1. a) Dreptul de acces la datele prelucrate:aveti dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal pe care noi le detinem. Furnizarea de informatii se face la cererea scrisa a titularului transmisa la adresa societatii din Iasi, sos. Moara de Foc, nr. 4, judetul Iasi, sau pe adresa de email office@culturainiasi.ro.In aceasta situatie este foarte posibil sa va solicitam o dovada a identitatii dvs.;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal:aveti dreptul de a rectifica datele dvs. daca acestea sunt incorente, inexacte sau incomplete. Daca detineti un cont inregistrat pe culturainiasi.ro, este mai simplu sa va corectati propriile date cu caracter personal prin accesarea functiei „Contul meu”;
 3. c) Dreptul de stergere a datelor cu caracter personal („Dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea datelor dvs cu caracter personal. Exceptie fac cazurile in care legislatia in vigoare nu ne obliga sa pastram datele dvs.cu caracter personal;
 4. d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal:aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dvs. cu caracter personal. Acest drept presupune ca prelucrarea datelor dvs. este limitat, iar datele dvs. pot fi pastrate dar nu procesate sau utilizate.
 5. e) Dreptul la portabilitatea datelor:acest drept va permite sa mutati, copiati sau transferati datele prelucrate de noi catre un alt operator.
 6. f) Dreptul la opozitie: acest drept va permite sa va opuneti oricand asupra prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal atunci cand aceasta se bazeaza pe un interes legitim.
 7. g) Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct: aveti dreptul sa va dezabonati sau sa renuntati la marketingul direct efectuat de noi in orice moment, accesand link-ul „Dezabonare”in orice email sau comunicare primita din partea noastra.
 8. h) Dreptul de a va retrage consimtamantul:  aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului nu opereaza retroactiv.
 9. i) Dreptul de a formula plangere la autoritatea competenta:ori de cate ori considerati ca drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal au fost incalcate, puteti formula plangere in fata ANSPDCPpentru a reclama practica respectiva.
 10. j) Dreptul de a dezactiva Cookies:  aveti dreptul in orice moment sa dezactivati modulele cookies. Aceste module pot fi dezactivate usor prin modificarea setarilor din browser-ele dvs. de internet pe care le utilizati. Va tragem atentia ca dezactivarea unora dintre modulele de cookies poate genera o restrictionare in utlizarea anumitor parti si functii ale site-ului intrucat acestea au ca rol principal sa asigure functionalitatea maxima a site-ului. Pentru mai multe detalii, vizitati Politica de cookiesa site-ului culturainiasi.ro.

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi, printr-o cerere scrisa, transmisa catre Sedcom Libris SA la adresa din Iasi, sos. Moara de Foc, nr. 4, judetul Iasi, cod postal 700527, sau la adresa de email: office@culturainiasi.ro. In aceasta situatie este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitatii dvs.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Sedcom Libris SA si culturainiasi.ro  va utiliza datele dvs. exclusiv in scopurile comunicate mai sus.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi vor fi divulgate numai in anumite circumstante partenerilor cu care Sedcom Libris SA colaboreaza pentru executarea contractului la distanta incheiat cu dvs., mentionati dupa cum urmeaza:

 • Aeventura Events SRL pentru suport tehnic si mentenanta website-ului culturainiasi.ro;
 • AlterEgo Technologies SRL pentru anonimizarea si securizarea datelor dvs.;
 • MailChimp pentru trimiterea de newslettere.
 • furnizorul serviciilor de comunicari si transmitere corespondenta;
 • furnizorul serviciilor de telefonie mobila care ne ajuta sa fim in permanenta conectati;
 • furnizorul care ne asigura servicii de stocare a datelor pe servere externe.
 • Autoritatilor publice, numai in cazul in care acestea o solicita pentru derularea unui act administrativ/ fiscal/ de justitie.

Culturainiasi.ro poate contine link-uri de acces catre alte site-uri. Va atragem atentia asupra faptului ca trebuie sa consultati politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Sedcom Libris SA neasumandu-si responsabilitatea cu privire la informatiile transmise de dvs. sau colectate de catre aceste terte parti.

Perioada de stocare

Sedcom Libris SA poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dvs. numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dvs. sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.

Pentru a sti cat timp pot fi pastrate datele dvs., folosim urmatoarele criterii

 1. Atunci cand achizitionati servicii, pastram datele dvs. personale pe durata relatiei noastre contractuale;
 2. In cazul in care participati la o oferta promotionala, pastram datele dvs. personale pe durata ofertei promotionale;
 3. In cazul in care ne contactati pentru o intrebare, pastram datele dvs. personale pe durata necesara procesarii intrebarilor dvs., in conditiile in care v-ati exprimat consimtamantul in acest sens;
 4. In cazul in care creati un cont, pastram datele dvs. personale pana cand solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate (fara o interactiune activa cu marcile noastre) definite in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale.
 5. In cazul in care v-ati oferit consimtamantul pentru marketing, pastram datele dvs. personale pana cand va dezabonati sau solicitati stergerea acestora;
 6. In cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atata timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de cos de cumparaturi sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale.

Securitatea prelucrarii

Sedcom Libris SA a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja si anonimiza datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii Sedcom Libris SA, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama Sedcom Libris SA sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.