HomeUniversitatiFacultatea de Teologie Romano-Catolică

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Scurt istoric

Începând cu anul universitar 2002-2003 în învăţământul universitar din România a început să funcţioneze o nouă facultate în cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, care avea trei duble specializări: Teologie Romano-Catolică Didactică – Asistenţă Socială; Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi Literatura Română; Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi Literatura Engleză. Din anul 2007, aceste specializări duble, din ordinul ministerului, au intrat în lichidare, facultatea ramânând cu două specializări, Teologie Romano-Catolică Didactică şi Teologie Romano-Catolică asistenţă socială.

Dintre persoanele ce s-au implicat mai mult în lunga şi dificila muncă de pregătire a tratativelor pentru înfiinţarea ei, trebuie menţionat Preasfinţitul Petru Gherghel, preotul Benone Lucaci, rectorii seminarului pr. conf. Alois Bulai şi pr. prof. univ. dr. Viliu Dancă, doamna profesoară Mariana Purţuc, iar din partea universităţii, domnul rector, prof. univ. dr. Dumitru Oprea şi alte persoane din conducerea universităţii. În perioada martie 2002–februarie 2003, funcţia de decan a fost exercitată de pr. lect. univ. dr. Benone Lucaci, care a contribuit în cea mai mare măsură la alcătuirea documentaţiei pentru înfiinţarea facultăţii.

Din luna februarie a anului 2003, timp de un an, mersul înainte pe dificilul şi fragilul drum al nou-născutei instituţii a fost ghidat de părintele lect. univ. dr. Lucian Farcaş, iar din luna februarie a anului 2004, decan al facultăţii a fost ales, confirmat de Senatul Universităţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pr. prof. univ. dr. Emil Dumea. Sunt multe alte nume ce ar trebui menţionate aici, dar ne-am limitat doar la menţionarea celor mai importante.

La cererea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi a Institutului Teologic Romano-Catolic, facultatea a alcătuit toate formalităţile legale şi a dobândit o a treia specializare, Teologie Romano-Catolică Pastorală, începând cu anul universitar 2009-2010.

Din luna mai anului 2009, facultatea a înfiinţat şi un Departament de cercetare ştiinţifică, aprobat de Senatul Universităţii, şi care funcţionează deja cu un director şi doi angajaţi laici, departament care promite mult în domeniului colaborării în domeniile teologie – ştiinţe socio-umanistice.

Share With: