HomeUniversitatiFacultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Scurt istoric

La solicitarea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 575/1962 din 19.07.1962 s-a înfiinţat Facultatea de Ştiinţe Economice cu următoarele secţii: „Economie politică şi planificare”; „Finanţe şi credit”; „Evidenţă contabilă”.

În anul universitar 1998 Consiliul facultăţii a solicitat Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi aprobarea pentru o denumire nouă, şi anume “Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor” pentru a asigura o denumire corespunzătoare stucturilor din şcolile occidentale pentru a contura mai clar cele două domenii majore ale educației academice: științele economice – cu orientare spre teoria economică – și administrarea afacerilor – cu orientare spre „business”.

Din 2005 facultatea a trecut la aplicarea sistemului Bologna: 3 ani cu 180 credite – studii universitare de licență, 2 ani cu 120 de credite – studii de master, 3 ani – studii universitare de doctorat.

Studiile universitare de licență vizează dobândirea de abilități și competențe generale, pentru a răspunde cerințelor tot mai dinamice de pe piața muncii și pentru a da o mai mare libertate studenților în alegerea traseului de studii de specializare prin master academic sau profesional.

Share With: