HomeUniversitatiFacultatea de Matematică

Facultatea de Matematică

Facultatea de Matematică

Scurt istoric

Prima universitate modernă din ţară a fost înfiinţată la Iaşi, în 1860, printr-un decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. O educaţie avansată în matematică era posibilă în Iaşi şi înainte de înfiinţarea universităţii mentionate anterior (D. Asachi publicase în 1841 cărţi de matematică de specialitate).

Aşadar, în 1860, matematica avea deja un trecut în acest sens, dacă nu o tradiţie. Până în 1864, matematica, împreună cu fizica şi cu ştiinţele naturale, au constituit secţia a doua din cadrul Facultăţii de Filozofie a Universităţii.

Legea Învăţământului din 1864 a stabilit bazele Facultăţii de Ştiinţe, cu trei secţiuni: matematică, fizică şi ştiinţele naturale. Profesorii secţiunii de matematică studiaseră la Universitatea Sorbonne din Paris. Noua Lege a Învăţământului din 1898 dată de matematicianul S. Haret, cerea profesorilor să aibă şi o activitate ştiinţifică originală, pe langă îndatoririle lor de profesori.

Noii profesori, doctori în matematică la universităţile germane sau franceze, au publicat articole în revistele de specialitate din străinătate şi în Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi (începând din 1900).

Contribuţia Profesorului A. Myller, membru al Academiei Române, la crearea unui nou val în cercetarea matematică a fost foarte importantă. Student al bine-cunoscutei şcoli de matematică din Göttingen, A. Myller a fost numit profesor la Universitatea din Iaşi în 1910. La Universitatea din Iaşi, titlul de doctor în matematică a fost acordat pentru prima oara lui O.Mayer.

Ca o consecinţă a Reformei Educaţiei din 1948, Facultatea de Matematică şi Fizică a fost separată de Facultatea de Ştiinţe, ea funcţionând sub această denumire până în 1962, când Facultatea de Matematică-Mecanică şi respectiv Facultatea de Fizică s-au desprins din ea.

Constrânse să se reunească în 1986 sub vechea denumire – Facultatea de Matematică şi Fizică, cele două facultăţi s-au despărţit din nou în 1989 şi astfel a fost creată Facultatea de Matematică, rămânând astfel până astăzi.

De-a lungul anilor, şcoala de matematică din Iaşi, în special Facultatea de Matematică, a contribuit la deschiderea unor vaste direcţii de cercetare iniţiate de faimoase personalităţi cum ar fi: A. Myller ,Octav Mayer , C. Popovici , S. Sanielevici, M. Haimovici,A. Haimovici, D. Mangeron şi alţii.

Li s-au alăturat: D. Pompei, T. Popovici, S. Stoilow, G. Moisil, Gh. Vrănceanu,I. Popa,Gh. Gheorghiev . Matematicienii noştri, profesorii noştri excepţionali, au situat facultatea printre cele mai bune din ţară. Această tradiţie s-a bucurat de o continuitate remarcabila şi, astfel, in zilele noastre, şcoala de matematică din Iaşi este reprezentată de numeroşi specialişti recunoscuţi în toata lumea.

Share With: