HomeBisericiSinagoga Cismarilor

Sinagoga Cismarilor

Sinagoga Cismarilor

Sinagoga Cismarilor din Iași este un fost lăcaș de cult evreiesc din municipiul Iași, localizat pe Str. Ghica Vodă. În prezent, aici se află o anexă a Spitalului Universitar de Psihiatrie-Neurologie din Iași, secția „Dr. Ghelerter“.

Istoric

Primul lăcaș de cult evreiesc atestat la Iași este considerat a fi Sinagoga Mare, construită în anul 1657. Cu timpul, ca urmare a creșterii numerice a populației evreiești din capitala Moldovei, în cartierul Târgu Cucului (devenit o zonă centrală a comunității evreiești din Iași) s-au construit numeroasele sinagogi.

Unele dintre acestea nu aveau formă de sinagogă, fiind, de cele mai multe ori, case adaptate cultului. Lăcașele evreiești de cult erau organizate pe bresle, existând Sinagoga Merarilor, a Cismarilor, Croitorilor, Muzicanților, Telalilor, Măcelarilor, Cușmarilor, Pietrarilor, etc.

Data exactă de construire a clădirii care a rămas cunoscută cu denumirea de Sinagoga Cismarilor nu este cunoscută, dar toate sursele sunt de acord că ea datează din secolul al XIX-lea. În anul 1939, Sinagoga Cismarilor era una dintre cele 112 case de rugăciune evreiești din Iași.

În perioada regimului comunist (1948-1989), marea majoritatea a sinagogilor din Iași au fost dărâmate pentru a se construi blocuri pe terenurile respective. În fosta Sinagogă a Cismarilor a fost instalat Atelierul de întreținere și reparații a aparaturii medicale, anexă a secției „Dr. Ghelerter” a Spitalului Universitar de Psihiatrie-Neurologie din Iași.

În lista sinagogilor din România publicată în lucrarea Seventy years of existence. Six hundred years of Jewish life in Romania. Forty years of partnership FEDROM – JOINT, editată de Federația Comunităților Evreiești din România în anul 2008, Sinagoga Cismarilor nu a fost inclusă.

Share With: