Palatul Copiilor

Palatul Copiilor

Scurta prezentare

Instituţie de învăţământ în care se desfăşoară activităţi instructive-educative, cercuri cultural-artistice, tehnico-ştinţifice, tehnico-aplicative şi sportive-turistice, specifice, în afara cursurilor şcolare prin care se aprofundeaza şi se completează cunoştiinţe, se dezvoltă aptitudini potrivit vocaţiei şi opţiunilor copiilor, se organizeaza petrecerea timpului liber prin programe educative

Date de contact:

Adresa: Bulevardul Carol I 2, Iași 700505, Romania
Telefon: 0232 410802
Share With: