HomePersonalitatiGheorghe Săulescu

Gheorghe Săulescu

Gheorghe Săulescu

Gheorghe Săulescu (n. 1799, Iași – d. 1875) a fost un filolog și poet român. A fost profesor la Academia Mihăileană din Iași.

A publicat în revistele vremii studii de lingvistică, latinizante și puriste, fiind, în această privință, un precursor al lui Aron Pumnul, precum și studii de istorie și de folclor, fără prea mult spirit critic. A fost unul dintre promotorii învățământului național din Moldova și al mai multor manuale didactice.

Opera prinicpală

  • Gramatica românească, 1833-1834, (3 volume, dintre care unul se ocupă de versificație)
  • Fabule în versuri sau poezii alegorice, 1835.

Alte publicații

  • Descrierea istorico-gheografică a cetăței Caput Bovis (Capul Boului seau Ghertina): a căriia ruine să află în apropierea Galațului, Editura Academiei Române, 1991
Share With: