HomeUniversitatiFacultatea de Teatru din Iași

Facultatea de Teatru din Iași

Facultatea de Teatru din Iași

În domeniul Teatru, misiunea facultăţii este de a oferi absolvenţilor celor două specializări Artele spectacolului (direcţii de studii: Actorie, Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete, Regie, Coregrafie) și Teatrologie – Jurnalism Teatral programe de studiu bazate pe cercetarea interdisciplinară şi care să permită atingerea competenţelor profesionale în domeniul creaţiei teatrale.

Incluzând toate cele trei cicluri de învățământ – Licență, Master și Doctorat – Facultatea de Teatru se implică prin proiectele sale de amvergură în viața comunității și stabilește legături cu mediul internațional prin parteneriatele create și prin proiectele sale de cercetare.

Gândindu-ne la trecut, avem în memorie primul spectacol în limba română (1816) şi prima şcoală de muzică şi declamaţie (1836) care au fiinţat prin contribuţia exemplară a lui Gheorghe Asachi.

Ne gândim, de asemenea, la mari nume ca Matei Millo, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri şi mulţi alţii care au urmat, nume legate pentru totdeauna de istoria şi destinul teatrului românesc, de tot ceea ce a însemnat înflorire a artei scenice naţionale în secolele al XIX-lea şi al XX-lea.

Prestigiul celor patru instituţii profesioniste de spectacole şi concerte de la Iaşi – Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”, Filarmonica “Moldova”, Opera română, şi Teatrul teatru pentru copii şi tineret “Luceafărul” – a energizat interesul pentru cultură a unei largi categorii de public, şcolii superioare de artă revenindu-i misiunea de a pregăti, astăzi, noi generaţii de specialişti, care să ducă mai departe renumele unei valoroase tradiţii, printr-un impact viu, autentic, cu modernitatea timpului nostru, cu problematica şi aspiraţiile omului contemporan.

Aşadar, în cazul nostru, pe băncile şcolii academice se pregătesc şi se formează actori profesionişti, pedagogi pe tărâmul educaţiei teatrale, esteticii şi teoriei artei spectacolului, practicieni şi manageri ai artei scenice, specialişti de care societatea are mare nevoie.

Share With: