HomeUniversitatiFacultatea de Mecanică

Facultatea de Mecanică

Facultatea de Mecanică

Scrut istoric

Începuturile educaţiei academice în Moldova au fost făcute încă din secolul XVI, când a fost fondată Şcoala Latină de la Cotnari (localitate din judeţul Iaşi). În secolele următoare Iaşul a preluat iniţiativa învăţământului academic prin inaugurarea Colegiului Vasilian (1645), a Academiei Princiare (1714) şi a Academiei Mihăilene (1835). Începutul educaţiei academice inginereşti s-a realizat în 1813, când Gheorghe Asachi a organizat cursuri pentru ingineri hotarnici, cursuri desfăşurate în limba română.

Importanţa ştiinţelor aplicate a fost anticipată încă din 1860, când a fost fondată Universitatea din Iaşi, cu secţii ştiinţifico-aplicative şi, mai târziu, cu elemente inginereşti de electrotehnică şi chimie industrială.

Inaugurarea Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în anul 1937 a reprezentat un nou început al educaţiei tehnice ieşene. Mai târziu, în 1948, Şcoala Politehnică devine Institutul Politehnic din Iaşi, care cuprindea şase facultăţi.

Facultatea de Mecanică avea patru secţii de specializare: Construcţii de Maşini, Maşini Termice, Utilaj Tehnologic şi Mecanică Agricolă. Lărgindu-şi sfera de activitate, Institutul Politehnic devine în 1993 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cuprinzând zece facultăţi şi două colegii tehnice.

Acum, Facultatea de Mecanică oferă programe educaţionale deosebite şi noi secţii de specializare: 5 pentru studii universitare (Licenţă) şi 12 pentru studii post-universitare (Masterat şi Doctorat). Deasemenea, fiecare catedră derulează importante programe de cercetare.

Share With: