HomeUniversitatiFacultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Scurt istoric

În noiembrie 1910, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Iaşi, se înfiinţa Şcoala de Electricitate Industrială, prima de acest gen din România. Conducătorul acestei instituţii a fost profesorul Dragomir Hurmuzescu. Nu după mult timp de la înfiinţare, şcoala se transformă în Institutul de Inginerie Electrică, prima instituţie de formare a specialiştilor în domeniul ingineriei electrice din România.

Un pas important în dezvoltarea educaţiei în inginerie electrică îl reprezintă înfiinţarea în anul 1938 a Facultăţii de Electrotehnică, în cadrul Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” din Iaşi. În 1942, aceasta devine Facultate de Electromecanică, incluzând două specializări: Inginerie electrică şi Inginerie mecanică.

Din anul 1948, datorită înfiinţării Facultăţii de Mecanică, facultatea a revenit la titulatura ei mai veche de Facultatea de Electrotehnică. Din anul 1957 a fost creată si specializarea de Inginerie electromecanică, transformată în anul 1974 în specializare de Inginerie electrică.

Un alt moment important este constituit de înfiinţarea în anul 1960 a specializării Energetică. În structura sa actuală, pe lângă domeniile de Inginerie electrică şi Inginerie energetică, facultatea formează, începând cu anul 1995, specialişti în Inginerie economică pentru energetică şi electrotehnică şi în Informatică industrială, specializare înfiinţată în anul 2003.

Share With: