HomeUniversitatiFacultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, are ca misiune pregătirea specialiştilor pentru domeniul ingineriei chimice şi a mediului, prin programe de licenţă (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat. De asemenea, facultatea este implicată în proiecte de cercetare în domeniul ingineriei chimice şi biochimice, ingineriei de mediu si domeniile conexe, precum si în programe de perfecţionare pentru specialiştii.

Valoarea personalul academic din cadrul facultăţii aduce o notă distinctivă predării ingineriei chimice. Pe lângă activitatea de formare şi de cercetare în diverse domenii de activitate, apreciabile sunt şi cooperările multi-disciplinare nationale si internationale.

Pentru viitorul imediat, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului are ca obiectiv modernizarea curriculum-ului pentru a asigura viitorii ingineri cu competente si abilitati cerute pe piata de munca europeana, în conformitate cu principiile prevazute în Conventia de la Bologna, precum si pentru a stimula si extinde cooperarea în activitatile de cercetare cu diferite tipuri de institute si organizatii.

Principalele domenii de cercetare:

  • Inginerie Biochimică şi Biotehnologie
  • Ingineria Mediului şi Evaluarea Impactului
  • Tehnologii avansate de tratament pentru efluenţii industriali
  • Materiale polimerice multifuncţionale pentru aplicaţii speciale
  • Inginerie Chimică
  • Materiale avansate pentru aplicaţii farmaceutice, cosmetice şi alimentare
  • Cataliză şi biocataliză
  • Nanomateriale şi nanotehnologii
  • Chimia lemnului şi a componentelor sale
  • Ştiinţa hârtiei
Share With: