HomeUniversitatiFacultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Istoria învăţământului superior hidrotehnic din Moldova este marcată de câteva momente semnificative:

  • 1948 – anul Reformei învăţământului – este anul apariţiei primei Şcoli Superioare de Îmbunătăţiri Funciare, la Galaţi, prin transferul secţiei de Geniu Rural din Bucureşti, care era legată de Şcoala Politehnică în Facultatea de Agronomie; noua Facultate purta numele de “Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare”;
  • În anul 1959, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare, căreia i se alipise, între timp, şi secţia de “Organizarea Teritoriului Agricol”, este transferată de la Galaţi la Iaşi, în cadrul Institutului Agronomic.
  • Între anii 1961 – 1962, la Facultatea de Construcţii din Institutul Politehnic Iaşi se creează o nouă secţie – “Construcţii şi Instalaţii Hidrotehnice”.
  • La 1 octombrie 1962, secţia de Îmbunătăţiri Funciare de la Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Organizarea Teritorilui Agricol se transferă la Institutul Politehnic Iaşi, formând Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare, iar secţia de Organizarea Teritoriului Agricol se transferă, în acelaşi an, la Institutul de Construcţii Bucureşti, la Facultatea de Geodezie.
  • La 1 octombrie 1963, Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare, prin alipirea secţiei de Construcţii şi Instalaţii Hidrotehnice, i se schimbă denumirea în Facultatea de Hidrotehnică.

Facultatea de HIDROTEHNICĂ din Iaşi a fost înfiinţată în cadrul Institutului Politehnic – în prezent, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi – şi cuprindea: specializarea Hidrotehnică Agricolă (Îmbunătăţiri Funciare) şi specializarea Construcţii şi Instalaţii Hidrotehnice, denumită, mai târziu, Construcţii Hidrotehnice.

  • În anul 1986, Facultatea de Hidrotehnică, cu cele două specializări, s-a unit cu Facultatea de Construcţii, specializarea de Îmbunătăţiri Funciare regăsindu-se sub formă de secţie în cadrul acestei Facultăţi.
  • Ulterior, în anul universitar 1990 – 1991, Facultatea de Hidrotehnică se separă de Facultatea de Construcţii şi redevine unitate independentă în cadrul Institutului Politehnic Iaşi, funcţionând cu cele două specializări amintite, la care se adaugă două noi specializări, şi anume: Ingineria Mediului şi Cadastru, iar din 1994, specializarea Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului. De-a lungul timpului, au fost organizate şi alte forme de învăţământ în cadrul Facultăţii, la specializările Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Hidrotehnice (cursuri serale pentru ingineri şi cursuri de zi şi serale pentru subingineri).

În noua sa structură, Facultatea de Hidrotehnică pregăteşte ingineri în trei domenii şi cinci specializări, după cum urmează:

  • Domeniul Inginerie Civilă (specializările: Construcţii Hidrotehnice; Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare Rurală, Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului);
  • Domeniul Ingineria Mediului (specializarea: Ingineria Mediului pentru Agricultură);
  • Domeniul Geodezie (specializarea: Cadastru).

Începând cu anul universitar 1994 – 1995, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 283/1993 şi în baza aprobării Ministerului Învăţământului nr. 6572/1994, au fost organizate cursuri de studii aprofundate-masterat cu durata de un an, la specializarile din domeniul Inginerie Civilă: Siguranţa Lucrărilor Hidrotehnice şi Gestiunea Perimetrelor Irigate.

Din anul universitar 2000 – 2001 se organizează cursuri de masterat, la aceleaşi specializări, la care se adaugă, din anul universitar 2003 – 2004, specializarea Monitorizarea şi Controlul Poluarii şi Calamităţilor. Din anul universitar 1999 – 2000 până în anul universitar 2004 – 2005 a funcţionat şi Colegiul Universitar, având durata studiilor de trei ani.

Din anul 2005 s-a adoptat forma de studii europeană, potrivit Convenţiei de la Bologna: studii de patru ani pentru obţinerea diplomei de inginer, la care se adaugă, opţional, studiile de masterat şi/sau doctorat. Facultatea de HIDROTEHNICĂ GEODEZIE ŞI INGINERIA MEDIULUI organizează, periodic, cursuri postuniversitare, în concordanţă cu solicitările unităţilor economice.

Share With: