HomeUniversitatiFacultatea de Construcții și Instalații

Facultatea de Construcții și Instalații

Facultatea de Construcții și Instalații

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iasi este o instituţie de învăţământ superior cu o mare tradiţie şi un înalt nivel academic, situată printre cele mai bune facultăţi de profil din România.

Obiectivul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi este de a realiza eficient funcţia didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul ingineresc, atât în context naţional cât şi internaţional, contribuind astfel la dezvoltarea intelectuală, profesională şi socială a individului şi la progresul societăţii româneşti.

Plecând de la această misiune devine evident că întreaga activitate este orientată spre performanţă pentru a creste competivitatea instituţiei, atât la nivel naţional, cât şi pe plan internaţional.

În acest context, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi asigură o ofertă educaţională flexibilă în domeniile Inginerie Civilă şi Ingineria Instalaţiilor capabilă să susţină şi cadrul de calitate, în ceea ce priveşte cercetarea,în mediul local şi regional şi integrarea internaţională, în concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii dintr-o societate bazată pe cunoaştere şi tehnologii informatice.

Facultatea pregăteşte ingineri specialişti calificaţi pentru a presta activităţi tehnice de concepţie şi execuţie în domeniul construcţiilor sau instalaţiilor. Aici se formează ingineri constructori şi ingineri instalatori, proiectanţi, cercetători, doctori în ştiinţe şi cadre didactice care pot profesa atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional.

Competenţele obţinute în urma programelor de studii asigură cu succes nivelul de performanţă şi profesionalism, necesare unui inginer dornic să realizeze o carieră profesională de excepţie în domeniul ingineriei civile. Instruirea de specialitate efectuată şi în secţii cu predare în limbi de circulaţie internaţională deschide perspectiva integrării rapide a absolvenţilor în societăţi mixte, în ţară şi în străinătate.

Accesul la programe de studii cu bursă în străinătate pe baza acordurilor internaţionale interuniversitare pe care le are încheiate Facultatea noastra cu prestigioase universităţi din Europa (University of Applied Sciences of Konstanz Germany, Ruhr University of Bochum, University of Sheffield, City University, University of East London, Universida du Catalunya, University of Patras, Napoli University, Firenze University, Universita degli Studi di Udine, Universite de Reims, Universite d’Artois, Universite d’Orleans şi altele) este un prilej deosebit pentru viitorii studenti care doresc sa participe la aceste stagii de pregătire, de a-şi îmbogăţi experienţa şi totodată de a călători şi a vedrea lucruri deosebite.

Facultatea acordă numeroase şi importante burse dePendul Foucault studiu, burse de merit sau burse de performanţă pentru studenţii merituoşi care se remarcă printr-o activitate deosebită şi rezultate însemnate la examene sau concursuri.

Cadrele didactice cu o pregătire profesională şi pedagogică de excepţie îşi desfăşoară activitatea cu mare interes şi dăruire. Faţă de studenţi, sunt promovate valorile, este încurajată creaţia, există deschidere către tot ce este nou şi avantajos din punct de vedere profesional.

Experienţa profesională şi implicarea în proiecte importante atât de cercetare cât şi de execuţie la importante lucrări de construcţii, participarea la evenimente naţionale şi internaţionale, simpozioane, conferinţe, publicarea unor lucrări ştiinţifice valoroase reprezită un bun prilej pentru viitorii studenţi de a primi informaţii preţioase din domeniul ingineriei constructiilor sau instalaţiilor.

Facultatea dispune de o investitie valoroasă în ceea ce priveste dotarea având 24 de amfiteatre şi săli pentru cursuri, 33 de săli pentru seminarii, 30 de laboratoare de testare, 5 laboratoare de calcul, platformă seismică, tunel aerodinamic, bibliotecă şi sală de lectură.

Laboratoarele de calcul cu o capacitate de peste 200 de locuri sunt dotate cu calculatoare actualizate, în care studenţii pot accesa o gamă largă de programe de specialitate. Laboratoarele de încercări experimentale sunt dotate cu maşini de ultimă generaţie, capabile să simuleze teste dintre cele mai complexe pe diverse tipuri de elemente.

În cadrul programelor de încercări experimentale studenţii pot observa fenomenele ce apar, corelând noţiunile teoretice studiate cu analiza experimentală a elementelor de construcţii sau instalaţii.

Share With: