HomeUniversitatiFacultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Misiune

Misiunea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare constă în formarea unor specialişti de înaltă performanţă şi competenţă în domeniile Calculatoare şi Tehnologia informaţiei şi Ingineria sistemelor. Facultatea noastră oferă studenţilor o educaţie care combină studiul academic riguros cu stimularea activităţilor creative, pregătind ingineri cu competenţe în: structura şi arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicaţii software, inteligenţă artificială şi sisteme expert, ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de conducere, roboţi şi sisteme automatizate de producţie, automatizări industriale.

Calitate

Programele de studiu oferite de facultatea noastră îndeplinesc standardele impuse de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Nivelul ridicat al cursurilor organizate asigură echivalenţa diplomei acordate cu diplomele celor mai prestigioase universităţi. Absolvenţii noştri sunt angajaţi ai companiilor importante de IT sau sunt înscrişi la doctorat în universităţi şi institute de cercetare din lumea întreagă.
Programe de studiu

Facultatea de Automatică şi Calculatoare a adoptat procesul Bologna, oferind astfel programe de studiu de licenţă, masterat şi doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile:

  • ciclul I cu o durată de 4 ani, care pregăteşte ingineri cu studii de licenţă;
  • ciclul II cu o durată de 1,5 sau 2 ani, care pregăteşte ingineri cu diploma de master;
  • ciclul III cu o durată de 3 ani, care pregăteşte specialişti cu diploma de doctor inginer, în cadrul Şcolii Doctorale.

Suplimentar, facultatea organizează studii postuniversitare.

Departamente

Facultatea de Automatică şi Calculatoare cuprinde două departamente:

  • Automatică şi Informatică Aplicată
  • Calculatoare

Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, din care fac parte 18 cadre didactice şi 6 reprezentanţi ai studenţilor.

Cercetare şi colaborare internaţională

Activitatea de cercetare se desfăşoară în cadrul celor trei centre de cercetare acreditate CNCSIS şi în cadrul laboratoarelor de cercetare. Cercetarea ştiinţifică este orientată pe proiecte şi programe naţionale, europene şi internaţionale. Facultatea are numeroase colaborări cu universităţi europene, mulţi dintre studenţii de la licenţă, masterat sau doctorat efectuând stagii de pregătire în aceste universităţi.

Share With: